Fjordamattunet DA • Støfringsdal, 6847 Vassenden • Tel: 951 46 531 • E-post: kari@fjordamattunet.no • Orgnr: 992 989 947
OVERSIKT OG BESTILLING

Praktiske opplysningar

Bakstehuset har det utstyret som trengst for baking (kjevle, helle og liknande). Vi har òg forkle, men de bør ha med innesko sidan vi skal vere på eit kjøkken og lage mat. Kursa vil bli tilpassa deltakarane slik at de treng ikkje spesielle forkunnskapar for å delta. Betaling med faktura/giro eller bankkort.

Vegen hit

De køyrer E39 frå Førde 17 km eller Skei 27 km til skilt merka Langhogane, ta av og køyr 800 m rett fram til de er på gardstunet.
Sjå kart her.


Gåvekort
Ynskjer de å gje nokon eit kurs eller ei oppleving i Fjordamattunet som gåve til jul, bursdag, bryllaup eller i andre høve, kan de bestille gåvekort her.

Påmelding

De bestiller ved å bruke skjemaet nedanfor, eller ringe 951 46 531 eller sende e-post til kari@fjordamattunet.no.

Vel eitt av kursa frå lista over generelle kurs vi tilbyr. Hugs å få med om det er vekedagar det ikkje passar. Når du som enkeltperson melder deg på eit generelt kurs, vert kurset arrangert når gruppa er høveleg stor (minimum 6 personar).

Påmeldingsskjema:

Kva kurs er du interessert i?
Eventuelle vekedagar som ikkje passar:
Ynskjer kurs på: Dag
Kveld
Namn:
Telefon/mobil:
E-post:

Eventuelle spørsmål eller kommentarar: